Home

Afvalverbrandingsinstallaties produceren elektriciteit en warmte bij de verwerking van het niet recycleerbaar afval. Daarmee leveren ze een bijdrage aan de productie van hernieuwbare energie, al wordt dat door de overheid onvoldoende erkend.

lees meer

Afval en recyclage is één van de thema’s die in de kijker staan op Open Bedrijvendag. Daarom zetten ook afvalintercommunales op 2 oktober hun deuren open voor het grote publiek. In een afvalintercommunale werken naburige gemeenten samen om de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval in de regio op een efficiënte, betaalbare en milieuvriendelijke manier te organiseren. Tijdens Open Bedrijvendag komt u te weten hoe GFT-afval wordt verwerkt tot compost en hoe de elektriciteit die vrijkomt tijdens dit proces duizenden gezinnen voorziet van stroom. Maar u kunt ook ontdekken hoe een voormalige stortplaats werd opgebouwd tot één van de grootste energieparken van de Benelux. Daarnaast kunt u zien wat afvalintercommunales allemaal doen om de afvalberg te beperken en de straten proper te houden.

Meer informatie: http://www.openbedrijvendag.be/bezoekers/interafval

lees meer

Het is van belang en verplicht dat gemeenten hun inwoners er toe houden hun huisvuil aan te bieden aan door de gemeente georganiseerde inzameling. Gemeenten kunnen hun inwoners wel degelijk verplichten om hun huishoudelijk afval aan te bieden aan het door de gemeente georganiseerde afvalinzamelcircuit. En daar valt ook heel wat voor te zeggen.

lees meer

Intensief opruimen heeft geen preventief effect op zwerfvuil. Tot dit besluit komen de gemeente Mol en de afvalintercommunale IOK Afvalbeheer na hun zwerfvuilproject. Zes maanden lang werd het opgeruimde zwerfvuil bijgehouden en geanalyseerd. In totaal werden 3,49 ton restafval en bijna 25.000 drankblikjes opgeruimd.

lees meer
 

In 2013 had het zwerfvuilbeleid in Vlaanderen een kostenplaatje van 61,5 miljoen euro. In totaal werd 17.500 ton zwerfvuil opgeruimd. Gemeenten en afvalintercommunales nemen 90% van de kosten op zich en ruimen ook 90% van het zwerfvuil op.

lees meer

Afvalinzamelaars hebben dagelijks te maken met verkeersagressie, van schelden en opgestoken middenvingers tot wild voorbijrijden en fysiek geweld. Terwijl ze net een belangrijke taak uitvoeren, namelijk het opruimen van andermans afval.

lees meer

Intercommunales zijn sinds 01.01.2015 onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Dat is één van de maatregelen van de nieuwe federale regering. Daarmee gaat de nationale overheid op zoek naar extra geld bij de lokale overheid. Het is een beetje als een vader, die in ’t geniep een spaarpotje van de eigen kinderen stukslaat op zoek naar kleingeld. Zonder veel rekening te houden met de gevolgen daarvan.

lees meer

Over Interafval

Interafval is het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), alle Vlaamse afvalintercommunales en andere lokale besturen die instaan voor lokaal afvalbeleid. Interafval vertegenwoordigt hiermee rechtstreeks het democratisch verkozen overheidsniveau dat instaat voor het huishoudelijk afvalbeleid voor meer dan zes miljoen Vlamingen. Voor hen dragen de gemeenten en afvalintercommunales de wettelijke opdracht te zorgen voor het huishoudelijk afvalbeleid. Die lokale aanpak op maat en lokale sturing wordt internationaal erkend als één van de fundamenten van het succesvol Vlaams afvalbeleid.

Partners